Måndag den 25 September 2017
Klockan är 13:23

KOMPETENS

IDERA har lång erfarenhet inom kärnkraftsområdet och mot övrig mekanisk industri, både som beställare och/eller i rollen som utförare.
 
Vår erfarenhet och kompetens finns i första hand inom arbetsområdena
                                                         
 
 Organisation
   - Framtagning av processorienterat arbetssystem
   - Framtagning av ledningssystem för kvalitet
   - Framtagning av tekniska och administrativa 
     instruktioner/handböcker

 Kvalitet
   - Kvalitetssäkring/QA
   - Kvalitetsstyrning/QC
   - Leverantörsbedömning
   - Kvalitets- och  kontrollberedning
   - Framtagning av projektanpassade kvalitetsprogram

 Projekt
   - Dokumentationsarbete
   - Framtagning av projektanpassade manualer, 
     handböcker och program
   - Leveransuppföljning

 Övrigt
   - Tolkning och rådgivning inom normer och föreskrifter
   - Granskningsuppdrag 
   - Utbildning