Måndag den 25 September 2017
Klockan är 13:25

TJÄNSTER

Vi har en lång erfarenhet av konsultarbete inom kvalitetssäkring och -styrning, samt kan leverera en unik kombination av tjänster och lösningar. Vårt tjänsteutbud innefattar allt från helhetstagande till en kompetensförstärkning och stöd inom kundens organisation.
                                                       
      
Vi arbetar och erbjuder tjänster inom följande områden
         - Kvalitetssäkring/QA
         - Dokumentationsstyrning och hantering
         - Kvalitetsstyrning/QC
         - Processorienterade arbetssystem
         - Framtagning av företags- och/eller projektanpassade
           kvalitetsmanualer, handböcker, instruktioner och rutiner
         - Leverantörsbedömning och leveransuppföljning
         - Granskningsuppdrag
         - Rådgivning