Måndag den 25 September 2017
Klockan är 13:24

Företagskultur

IDERA arbetar aktivt med företagskulturen i verksamheten. Det handlar om att skapa en stark och genuin kultur som baseras på en gemensam attityd, beteende och ett gemen-samt förhållningssätt. Företagskulturen genomsyrar hela företaget och visar sig konkret i våra kundrelationer genom att lyssna och förverkliga med ödmjukhet.

Följande ledord/kriterier ska vara en naturlig del i vardagen
- kundfokus
- förtroende
-
problemlösning
-
göra rätt saker med rätt kvalitet
-
kostnadsmedvetenhet
-
kompetens och erfarenhet