Måndag den 25 September 2017
Klockan är 13:23

Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy
   Verksamheten ska genomsyras av en offensiv kvalitets-
   syn som kontinuerligt utvecklas för att uppfylla kundens
   behov.  A
lla uppdrag skall utföras på ett sådant sätt att
   kundens förväntning motsvarar det slutliga resultatet.
   Våra uppdrag säkras tidigt med avseende på rätt
   lösning, hög säkerhet och med tillräcklig kvalitet.

Miljöpolicy
   Ett ansvarsfullt företag är där etiskt handlande är
    prioriterat och därmed också miljömedvetenheten. 
    Vi arbetar med ständiga förbättringar så att verksam-
    hetens påverkan på miljön minskar. Prioritering sker
    mot leverantörer som aktivt arbetar med att skona
    miljön och valet av produkter väljs med hänsyn till
    återvinning. Källsortering, hushållning med resurser
    och användning av energi sker på ett ansvarsfullt sätt.