Måndag den 25 September 2017
Klockan är 13:23

Mål och Vision

Inom vårt arbetsområde är IDERA:s

Mål att:
-
vara ett känt namn
- växa med fokus på kvalitet och lönsamhet
- vara en av de utvalda leverantörerna vid upphandlingar

Vision att:
- vara en erkänd aktör inom kvalitetsområdet
- uppfattas som en betydande och kvalitativ aktör
- vara ett naturligt val när det gäller kvalitetstjänster
- skapa mervärde genom att utforma lösningar till 
   kundens behov