Måndag den 25 September 2017
Klockan är 13:22

Affärsidé

IDERA KonsultTeknik AB

- ska uppfylla behovet av kompetens och rådgivning inom
   området kvalitetsstyrning för verksamheter med
   interna- och externa norm och/eller föreskriftskrav

- skall arbeta med kända teknik- och tillverkande företag
   inom Europa som har placerat kvalitet och säkerhet i
   fokus

- ska vara känd på marknaden genom att uppfylla kundens
  förväntningar och krav med avseende på uppdrag och 
  leveranssäkerhet